Dlaczego Polska straciła głowę i czy są widoki na jej odrośnięcie? Jaka jest Rymkiewicza koncepcja kultury? Dlaczego nie oglądać przy śniadaniu „Czterech pancernych i psa”? Jak mocarstwowość ma się do narracji? O tym wszystkim można było posłuchać i podyskutować 11 czerwca na współorganizowanym przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana spotkaniu z dr. Przemysławem Dakowiczem – poetą i eseistą, autorem m.in. „Teorii wiersza polskiego”, „Łączki” oraz zbioru szkiców o historii i kulturze „Afazja polska”.

Właśnie n a tym ostatnim dziele skupiona była w czasie wieczoru autorskiego uwaga dr. Dakowicza, jego czytelników oraz dyskutantów. Spotkanie miało dwie fazy: w pierwszej dr Dakowicz, wspomagany pytaniami prowadzących – Łukasza Płoskiego i Patrycji Paczyńskiej – wyjaśniał koncepcję książki i jej myśl przewodnią oraz zdradzał, czym inspirował się w pisaniu składających się na „Afazję…” esejów. W drugiej części publiczność miała okazję zadawać autorowi pytania oraz dzielić się własnymi przemyśleniami – tak na temat książki, jak i poruszanej w niej tematyki.

 Swoją diagnozę polskiej duszy, zawartą w „Afazji…”, rozpoczyna Dakowicz od wyjaśnienia tytułu. Oto jeden z bohaterów trzeciej części „Dziadów”, Cichowski, zostaje aresztowany przez Rosjan i słuch po nim ginie. Wraca jednak po kilku latach – odmieniony. Dawniej „żywy, dowcipny, wesół”, teraz jest złamany i zalękniony, popada w odrętwienie i potrafi już tylko milczeć, przygnieciony ciężarem wspomnień. Popada zatem w afazję – stan, w którym człowiek traci zdolność mówienia na skutek uszkodzenia mózgu czy (przenośnie) tragicznych przeżyć.

W dniach 18-20 września w Opolu odbędzie się II Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości, którego organizatorami są: Fundacja Sapere Aude, Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.

Jesteśmy młodzi, zatroskani o przyszłość i chcemy współpracować – to zjednoczyło nasze organizacje we wspólnym celu stworzenia II edycji Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości 2015. Chcemy, aby głos naszego pokolenia był słyszany w przestrzeni publicznej. Co równie ważne, liczymy, że projekt ten stanie się szansą dla wielu młodych ludzi, aby mogli rozwijać swoje kompetencje i uczestniczyć w dyskusji, która dotyczy ich przyszłości. Wreszcie nie zapominamy o integracji środowiska organizacji, które wspólnie są w stanie mieć wpływ na polską rzeczywistość.

W tym roku chcemy postawić akcent na dyskusję o ważnych dla młodego pokolenia tematach takich jak przedsiębiorczość wśród młodych czy problem emigracji i demografii. Projekt zakłada zorganizowanie trzydniowego forum dla około 300 młodych ludzi z całej Polski, szczególnie tych zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw patriotycznych. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w blokach warsztatowych oraz inspirujących wykładach i dyskusjach z ekspertami z Polski i zagranicy. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Lee Edwards, prof. Aleksander Stępkowski, Paweł Szałamacha, Tadeusz Płużański, Mateusz Matyszkowicz, Krzysztof Kłopotowski, Maciej Świrski.

 

II Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości odbędzie się w dniach 18-20 września w Opolu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez stronę internetową http://wspolniedlaprzyszlosci.pl. Na stronie znajduje się również program wydarzenia oraz wszelkie inne informacje dotyczące forum.

STAN WOJENNY A INNE REPRESJE REŻIMÓW KOMUNISTYCZNYCH”:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ PISEMNĄ I/LUB GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ

 

REGULAMIN

Cele konkursu

Popularyzowanie wiedzy z zakresu historii Polski XX wieku.

Zapoznanie młodzieży szkół średnich z tzw. „niewygodną historią Polski”.

Zwiększenie wrażliwości młodego pokolenia na problematykę Stanu Wojennego i okresu komunistycznych rządów w PRL.

Uczczenie pamięci ofiar systemu komunistycznego w Polsce. \

 

Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Z wielką przyjemnością ogłaszamy Zwycięzców oraz Laureatów tegorocznego konkursu o Stanie Wojennym, który jest organizowany przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Redutą Dobrego Imienia, Fundacją Niepodległości oraz miesięcznikiem wSieci Historii.

Konkurs na pracę pisemną wygrała Pani Klaudia Milewska. Drugie miejsce zajęła Pani Tamara Mądzielewska, a trzecie Pani Sylwia Madej. Ponadto Prezes Reduty Dobrego Imienia, Pan Maciej Świrski postanowił przyznać nagrodę specjalną Panu Wojciechowi Kmiecikowi. Inne wyróżnione i tym samym również nagrodzone prace, zostały napisane przez Pana Bartosza Kawskiego, Panią Aleksandrę Niedźwiedź, Pana Marcina Korzeniewskiego, Panią Małgorzatę Panasiuk oraz Pana Damiana Suktę.

W kategorii grafika zwyciężyła praca Pana Emila Zapolnego. Drugie miejsce zajęła Pani Joanna Kotowska, a trzecie Pan Adrian Karpiński. Ponadto Jury zadecydowało o wyróżnieniu pracy Pana Grzegorza Pawłowicza.

Zwycięzców oraz Laureatów konkursu serdecznie zapraszamy na uroczystą Galę wręczenia nagród, która odbędzie się w Warszawie dnia 16 grudnia, tego roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie serdecznie dziękujemy, rywalizacja, szczególnie w kategorii pracy pisemnej była bardzo zacięta.

Miniony rok był czasem szczególnym w Stowarzyszeniu. Odbyły się wybory, podczas których zadecydowaliście, że chcecie mnie widzieć na stanowisku prezesa. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Jako że jesteśmy w klimacie świątecznym, ale i różnego rodzaju podsumowań minionego roku chciałbym dokonać takiego krótkiego podsumowania naszych działań w 2016 roku.

Przede wszystkim chciałbym Ci podziękować. Skoro czytasz te słowa jest to dowód, że interesują Cię sprawy naszej organizacji. Albo po prostu chcesz się pośmiać z wywodów prezesa. Nieważne w sumie. Cieszę się, że dalej jesteś z nami. Miniony rok to przede wszystkim problemy kadrowe. Po niespełna pół roku nowej kadencji szeregi ZG opuściło dwóch wiceprezesów. Mimo to myślę, że udało nam się wyjść z tego ciężkiego czasu. Na oba stanowiska wice zostały wybrane osoby, które niewątpliwie będą godnie reprezentować Stowarzyszenie. Dziękuję już teraz Monika i Iza za zaangażowanie.

Skoro jesteśmy przy Izie, to chciałbym jej jeszcze raz podziękować za zorganizowanie Forum Wspólnie dla Przyszłości. Podczas wydarzenia udało mi się porozmawiać z każdym naszym przedstawicielem. Po tych rozmowach stwierdzam, że mamy w naszych szeregach bardzo wartościowe osoby, które naprawdę mogą zdziałać cuda. Kolejną okazją do spotkania się było nadzwyczajne walne. Dziękuję wszystkim, którzy na nie przybyli.

Podczas tego roku udało się dokonać kilka ważnych zmian w działaniu naszego stowarzyszenia. Po pierwsze powołano funkcję rzecznika prasowego. W marcowych wyborach został na nią wybrany Dawid Helsner, jednak z różnych przyczyn zrezygnował z tej funkcji. Na jego miejsce został wybrany Filip Wielanier, którego zaangażowanie niewątpliwie trzeba odnotować. Oczywiście w szeregach prezydium jest nieoceniona Marlena Bodo, jako skarbnik oraz znany z niebanalnych stylówek sekretarz Maciej Jan Gil.

Będąc przy temacie ZG nie sposób nie wspomnieć o Waszych szefach, czyli prezesach oddziałów. To jednym z nich, jako władzami Stowarzyszenia masz stale do czynienia. I tak mamy Wojtka z Krakowa, Izę z Warszawy, Piotrka z Łodzi, Grześka z Opola, Martę z Torunia, Artura z Rzeszowa, Adama z Poznania, Marka z Katowic, Kubę z Wrocławia, I dwie Marysie z Lublina i Szczecina. W minionym roku udało nam się odbudować oddział katowicki, dzięki staraniom Błażeja, za co bardzo dziękuję. Trzy ostatnie oddziały wymienione przeze mnie czekają na "wskrzeszenie z martwych".

Oprócz WDP podczas mojej kadencji odbywało się jeszcze jedno wydarzenie niewątpliwie zasługujące na uznanie. Chodzi mi oczywiście o Festiwal Patriotyczny, który miał miejsce na początku sierpnia w Rzeszowie. Impreza jak najbardziej udana, która przetarła nowe szlaki dla naszej organizacji. Nie może też zabraknąć choć krótkiej informacji o Poznaniu, który godnie nas reprezentował podczas 1050. rocznicy Chrztu Polski. O zorganizowaniu Łodzi, Warszawy i Krakowa nie muszę mówić, bo to jest jasne :)


Ten rok to także dość intensywne partycypowanie w konsultacjach odbywających się w wielu organach administracji rządowej. Przede wszystkim są to grupy eksperckie ds. społeczeństwa obywatelskiego przy KPRM oraz konsultacje w ramach reformy szkolnictwa wyższego. Uczestnictwo w tych konsultacjach to szansa dla naszego stowarzyszenia, aby poszerzyć wiedzę z danych tematów oraz mieć wkład w reformy naszego państwa.

Skoro jestem przy poszerzaniu wiedzy, to oczywiście muszę wspomnieć o projekcie zakładający właśnie ów rozwój. "Raport o stanie państwa" to projekt, który zakłada stworzenie kilku grup zadaniowych zajmujących się danym tematem (gospodarka, historia, edukacja itd). Poprzez tworzenie różnego rodzaju raportów, analiz oraz konferencji uczestnicy danych grup mają poszerzać swoją wiedzę z danej dziedziny.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która jest niezbędna do funkcjonowania naszej organizacji. Bez środków finansowych nasze działania są o wiele mniejsze, a to powoduje niewielką siłę oddziaływania na sferę społeczną. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, abyś będąc na święta u rodziny dał/a znać o możliwości wsparcia nas za pośrednictwem portalu Patronite lub datków, do których polecenia są poniżej.

Miało być krótko a wyszło, jak zawsze. Niemniej bardzo Ci dziękuję za cały ten rok. Za Twój wkład w działanie dla naszej Ojczyzny. I w następnym roku proszę o więcej!
Nie mam wątpliwości, że z taką ekipą następny rok będzie mlekiem i miodem płynący.

Chciałbym również, abyś w naszej organizacji znalazł nie tylko zrozumienie w kwestiach politycznych, czy ideologicznych, ale także przyjaźnie na całe życie, które sprawią, że będziesz postrzegać stowarzyszenie jako jedną wielką rodzinę, która działa dla realizacji wizji Rzeczypospolitej naszych marzeń.

 

W dniu 17 września 2013 r.  –w 74. rocznicę agresji sowieckiej  na Polskę– w warszawskim klubie studenckim "Hybrydy" odbyła się prezentacja Prawdziwej "księgi zasług" Wojciecha Jaruzelskiego. Publikacja ta jest odpowiedzią młodych ludzi na fałszowanie najnowszej historii Polski oraz na próby gloryfikacji  postaci generała przez środowiska lewicowe.

Dzieło to jest owocem wspólnej pracy stowarzyszeń studenckich oraz młodzieżowych organizacji konserwatywnych i patriotycznych:  Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Sapere Aude,  KoLiber oraz Red is Bad. W księdze znaleźć można 20 specjalnie wybranych wydarzeń z życia Jaruzelskiego pokazujących jego prawdziwe postawy i zachowania względem społeczeństwa. W naukowym komitecie  wsparcia tego przedsięwzięcia znalazły się liczne autorytety z zakresu historii m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn, prof. Marek Chodakiewicz czy dr Wojciech Muszyński. Sama księga, jak podkreślają jej autorzy, nie ma  jednak charakteru naukowego, lecz popularnonaukowy.

Księga dostępna jest TUTAJ.

Zarząd Główny:


Maciej Skotnicki - prezes Zarządu Głównego

Gniewomir Śpiołek - wiceprezes Zarządu Głównego (od 9.4.2017)

Monika Wojtkowiak - wiceprezes Zarządu Głównego (od 12.11.2016)

Marlena Bodo - skarbnik

Filip Wielanier - rzecznik prasowy (od 12.11.2016)

Marta Płuciennik - sekretarz  (od 9.4.2017)

 

Maria Olechowska - prezes oddziału łódzkiego  (od 9.4.2017)

Marta Grabowska - prezes oddziału toruńskiego

Agnieszka Łajs - prezes oddziału poznańskiego (od 9.2017)

Wojciech Kawalec - prezes oddziału krakowskiego (od 12.11.2016)

Paweł Mossakowski - prezes oddziału warszawskiego (od 9.4.2017)

Jakub Lasota - prezes oddziału wrocławskiego 

Marek Michałek - prezes oddziału śląskiego (od 12.11.2016)

Aleksy Guzowski - prezes oddziału gdańskiego (od 12.11.2016)

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Leszczyński - członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Kurtyka - członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Stryczek - członek Komisji Rewizyjnej

Mirosław Krzyżak - członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Główny:

Paweł Leszczyński - prezes

Szymon Dziubicki - wiceprezes

Maciej Skotnicki - wiceprezes

Michał Płatek - skarbnik

Piotr Juchowski - sekretarz (od 05.04.2016 do 30.05.2015)

Agnieszka Stryczek - sekretarz (od 30.05.2015)

Katarzyna Jugo - członek zarządu

Karol Tomaszewski - członek zarządu

Tomasz Krok - członek zarządu

Magdalena Turowska - członek zarządu

Michał Zakrzewski - członek zarządu

Łukasz Płoski - członek zarządu

Piotr Juchowski - członek zarządu (od 30.05.2015)

Piotr Bednarek - członek zarządu (od 30.05.2015)

Dominik Jędrek - członek zarządu (od 30.05.2015)


Komisja Rewizyjna:

Paweł Kurtyka - Członek Komisji Rewizyjnej

Martyna Dziubałtowska - Członek Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Zegan - Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Stryczek - Członek Komisji Rewizyjnej

Mirosław Krzyżak - Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Główny:

Paweł Kurtyka - prezes

Michał Jacuń - wiceprezes (od 31.03.2012 do 24.03.2013)

Aleksandra Zegan - wiceprezes (od 24.03.2013)

Mirosław Krzyżak - skarbnik

Agnieszka Stryczek - sekretarz

Sebastian Kęciek - członek zarządu

Witold Olszyk - członek zarządu (od 24.03.2013)

Mateusz Kopytowski - członek zarządu (od 24.03.2013)

Paweł Leszczyński - członek zarządu (od 24.03.2013)

Piotr Patkowski - członek zarządu (od 24.03.2013)

Marta Orwat - członek zarządu (od 24.03.2013)


Komisja Rewizyjna:

Zarząd Główny:

Paweł Kurtyka - prezes

Mateusz Kalita - członek zarządu

Grzegorz Sobol - członek zarządu

Konrad Kukliński - członek zarządu

Martyna Pawlak - członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

Forum "Wspólnie dla Przyszłości" to trzydniowe forum o charakterze szkoleniowo - integracyjnym dla około 150 członków organizacji młodzieżowych z całej Polski zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw patriotycznych. Uczestnicy forum biorą udział w blokach warsztatowych oraz w inspirujących wykładach i dyskusjach z ekspertami z Polski i zagranicy. Projekt ma charakter otwarty dla aktywnych społecznie osób z całego kraju.

Podczas Forum uczestnicy mogą wziąć udział w blokach warsztatowych poświęconych m.in. zarządzaniu projektami, budowaniu zespołu, byciu liderem, wystąpieniom publicznym oraz fundraisingowi, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Oprócz tego przewidziane są inspirujące wykłady i dyskusje z ekspertami polskimi oraz międzynarodowymi. Aby lepiej się poznać, organizatorzy przewidują również zajęcia i gry integracyjne, które ułatwią prace warsztatowe i pomogą budować przyjazną atmosferę między uczestnikami. Projekt ma zainicjować cykl corocznych spotkań, nastawionych na szkolenia, warsztaty, integrację środowiska organizacji młodzieżowych oraz networking.

Spotykamy się od 2014 r. w połowie września w różnych ośrodkach akademickich. Dotychczas były to Wrocław, Opole i Warszawa.

Organizatorami projektu są stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Fundacja Sapere Aude, Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber oraz inne organizacje wspierające.

 

 

 

Odwiedź stronę WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI, by dowiedzieć się więcej.  

 

Misja

Uważamy, że obecny poziom współpracy między organizacjami młodzieżowymi nie jest wystarczający i możemy go poprawić. Chcemy, aby Forum stało się,poprzez budowanie sieci organizacji oraz integrację ich członków, przestrzenią współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi. Jest to realny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę podobieństwo celów oraz sposobów działania naszych organizacji, a także aktywność w różnych regionach Polski. Chcemy rozwijać wiedzę, kompetencje i umiejętności uczestników podczas szkoleń, warsztatów i wykładów.

 

 

 

 

Skupiamy się głównie na kompetencjach miękkich, aby zwiększyć skuteczność działania młodych ludzi zaangażowanych w trzecim sektorze oraz udostępnić uczestnikom „narzędzia” do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych.
Dzięki temu chcemy wykorzystać potencjał organizacji młodzieżowych, pozwalający w przyszłości realizować wspólne projekty, które przekraczają możliwości pojedynczej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pierwsze pomysły na wspólną działalność pojawią się już na naszym wrześniowym Forum.

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne