Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

W dniach 25-26. lutego 2023 roku uczestniczyliśmy w kolejnym, bo już trzecim z kolei zjeździe nowej edycji Akademii Skolimowskiej poświęconej tematyce ekonomii i finansów osobistych. Zapraszamy do lektury relacji ze spotkań!

 

 1. We współpracy ze Szkołą Giełdową Fundacji GPW - mogliśmy uczestniczyć w dwóch warsztatach pogłębiających naszą wiedzę nt. rynków kapitałowych. Bardzo interesujący był pierwszy warsztat dotyczący wpływu otoczenia zewnętrznego na inwestycje z prof. Agnieszką Alińską (SGH). Zostały poruszone takie czynniki jak rola banków centralnych i rządów, czynniki geopolityczne (rosnąca rola Chin w ramach chociażby formatu BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka), czy wybory konsumentów. W ramach drugiej prelekcji z mogliśmy zgłębić proces podejmowania decyzji dotyczący wyboru spółki giełdowej. Zostaliśmy zaznajomieni zarówno z podstawową analizą taką jak SWOT, PESTEL, sprawozdanie finansowe i bilans, czy cyklu koniunkturalnego, a także poznaliśmy wskaźniki takie jak cena do zysku, czy cena do wartości księgowej. W przypadku nowopowstałych spółek - będziemy oczekiwać dynamicznego wzrostu cen akcji, w przypadku spółek dojrzałych - przyzwoitej dywidendy (wzrost cen akcji jest tutaj wolniejszy). 

Powyższe warsztaty stały się jeszcze bardziej owocne dzięki udostępnionym prezentacjom, dzięki czemu możemy w każdej chwili powtórzyć treści poruszane w ramach spotkań.


 

 

 1. Następnie odwiedziła nas p. Katarzyna Kuniewicz - Główny Analityk OtoDom. Nasza Prelegentka po ukończeniu KUL - skupiającego w ówczesnym czasie wielu znakomitych ekspertów i ekonomistów oraz będącego oazą wolnego słowa, nabywała swój warsztat u boku wybitnego urzędnika publicznego i ekonometryka -  ś.p. prof. Zyty Gilowskiej. Następnie prowadziła pionierskie metody analizy rynku nieruchomości - najpierw patrząc na zachowania deweloperów, później natomiast na konsumentów. W ramach spotkania omówione zostały najświeższe dane dotyczące trendów na ww. rynkach. 

Główne wnioski: 

 • w ostatnich latach znacznie wzrosła rola deweloperów na rynku nieruchomości (⅔ budowanych nieruchomości), wypierając budownictwo spółdzielcze, czynszowe, czy komunalne, udział osób fizycznych - ⅓ (głównie domy).  

 • nastąpiła znaczna dywersyfikacja geograficzna: udział 6 największych miast (w granicach admin., nie aglomeracje) w rozpoczętych budach znacznie spadł (do ⅓), z kolei w przypadku 66 największych miast - z 83% do 55%. Deweloperzy budują sporo w małych i średnich miastach (+- 50 tys. mieszkańców). 

 • ustawa deweloperska - ma chronić nabywców nieruchomości, poprzez obowiązek informowania ich o wszystkich istotnych aspektach kupowanej nieruchomości (w prospekcie mieszkaniowym, które jednak czytało mniej niż 2% nabywców)

 • nie mamy do czynienia z zapaścią na rynku nieruchomości: liczba rozpoczętych budów jedynie nieznacznie spadła do poziomu z 2018 roku (120 tys.), ceny mieszkań wprowadzanych do sprzedaży wyższe od tych oddanych do użytku, wzrost sprzedanych mieszkań - z 3 tys. (luty 2022 r.) do 5 tys. (luty 2023 r.): skutek zapowiedzianego programu rządowego 

 • ceny mieszkań będą rosły: dalszy napływ uchodźców z Ukrainy i imigrantów ekonomicznych, duże oszczędności Polaków (pięciokrotny wzrost: rok 2000 - 200 mld zł, rok 2022 - ponad 1 bln zł), presja pracowników na wzrost płac pod koniec br. w przypadku utrzymania inflacji na dotychczasowym/wyższym poziomie, 

 • spadek cen mieszkań nastąpi praktycznie tylko w przypadku dużego kryzysu wśród deweloperów - jednak skutek będzie negatywny dla całej gospodarki (budownictwo wytwarza 11% PKB Polski).

 • omówienie ankiet wśród zainteresowanych kupnem nieruchomości: oswoili podwyżki stóp procentowych i wojnę na Ukrainie, bardziej popularny stał się wynajem. 1. Kolejnym Prelegentem był dr Tomasz Filipiak - inwestor indywidualny z ponad 25-letnim stażem na rynku kapitałowym. Zostały omówione formacje pojawiające się na wykresach (głowy z ramionami, szyi, trójkąta, linie trendu). Przykładowo, czarne świece na wykresie oznaczają spadek cen aktywu, świece puste - wzrost. Nasz Prelegent poruszył także tematykę kontraktów na opcje. 

   

 

 1. Następne spotkanie poświęcone zostało tematyce pracy i staży w organizacjach międzynarodowych. Już drugi raz gościła na Akademii p. Katarzyna Kacperczyk - która przepracowała w MSZ ponad 20 lat, od najniższych szczebli po aplikacji konsularno-dyplomatycznej, kończąc na stanowisku wiceminister i doradcy premier Beaty Szydło. Obecnie jest dyrektorem Centrum Programów Międzynarodowych SGH. 

Spotkanie zainspirowało nas do kreatywnego i nieszablonowego podejścia do poszukiwania naszej drogi zawodowej. Zdecydowanie warto rozejrzeć się po ofertach staży OECD, Banku Światowego, czy Komisji Europejskiej. Instytucje te oferują bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przy dużej stabilności zatrudnienia i work-life balance. Co więcej, pracuje tam bardzo mało Polaków, i zazwyczaj na niskich stanowiskach, co stanowi przeszkodę w realizacji polskiego interesu narodowego. Jako uczestnicy możemy przypomnieć sobie treść wykładów dzięki udostępnionej prezentacji. 


 

 1. Ostatnim prelegentem, który odwiedził nas w sobotę był prof. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - przedsiębiorca, wykładowca, autor licznych monografii i podręczników poświęconych zarówno geografii społeczno-ekonomicznej, jak i roli przedsiębiorczości w edukacji (ekspert z zakresu przedmiotu ,,Podstawy przedsiębiorczości”, a obecnie przedmiotu ,,Biznes i zarządzanie”). Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze i trwało aż cztery godziny. Przedyskutowaliśmy dwa tematy:

 1. Transformacja przemysłu i zmiany jego struktury przestrzennej w Polsce w świetle wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. 

Główne wnioski:

 1. W kwestii badań nad strukturą przemysłu: istnieje brak danych i ekspertów (co stawia ograniczenia we współpracy międzynarodowej), trudności z klasyfikacją (nie sektory i branże, tylko sekcje i działy przemysłu), 

 2. Przemiany struktury przemysłu: powstanie oligopoli, np. w przemyśle lotniczym (duopol Airbus-Boeing), samochodowym, czy zaawansowanej technologii (półprzewodniki), globalizacja pogłębiła międzynarodową współpracę i rywalizację gospodarczą (między CZ, SK, a PL o zbudowanie fabryki KIA i Hyundai), powodując specjalizacje poszczególnych państw na różnych etapach łańcucha wartości, bezprecedensową swobodę przepływu kapitału (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), przenoszenie przemysłu lekkiego do krajów o niższym koszcie siły roboczej (upadek przemysłu włókienniczego w Łodzi)

 3. Nie mamy do czynienia z dezindustrializacją, jak się powszechnie uważa - po uwzględnieniu wartości dodanej brutto, udział przemysłu od ok. 20 lat wzrasta 

 4. Niewykorzystane szanse III RP w kwestii przemysłu: a) dotowanie nieefektywnego górnictwa przy pozwoleniu na upadek innowacyjnego przemysłu elektronicznego, zatrudniającego wysokiej klasy inżynierów (Unitra, Tonsil: produkcja półprzewodników); b) tworzenie specjalnych stref ekonomicznych pod konkretne przedsiębiorstwa, służące jedynie jako przestrzeń biurowa i produkcyjna do wynajęcia; c) brak spójnej polityki innowacyjności (brak wsparcia młodych naukowców przy komercjalizacji osiągnięć naukowych), d) źle wykorzystane fundusze unijne (Polityka Spójności, która jedynie pogłębiła dysproporcje między tzw. Polską A i Ścianą Wschodnią), e) poszliśmy w ilość, a nie jakość - np. dbałość o współczynniki skolaryzacji, a nie o rzeczywiste umiejętności wynoszone przez absolwentów

 5. Należy patrzeć sceptycznie na unijną politykę klimatyczną - np. w zakresie samochodów elektrycznych konieczne jest zbadanie całego cyklu życia produktu pod kątem śladu węglowego i nie tylko - od wydobycia metali ziem rzadkich, aż po utylizację akumulatorów.

 6. Zachowajmy dystans wobec czwartej rewolucji przemysłowej - niepokojąca myśl Klausa Schwaba (rewolucja przemysłowa ma służyć wręcz transformacji ludzkości), sztuczna inteligencja: w samym procesie produkcji nie jest ona aż tak kluczowa (należy po prostu jak najoptymalniej produkować wystandaryzowany i zaawansowany technicznie produkt), w dodatku nie rozumie ona kontekstów kulturowych i wciąż jest daleka od inteligencji (niefortunne przykłady użycia ChatGPT), Internet of Things - nie ,,internet rzeczy”, tylko wzajemna komunikacja maszyn i urządzeń 

 7. Aby rozwijać innowacyjność polskiego przemysłu, podstawą jest właściwa polityka państwa wobec przedsiębiorców - m.in. przewidywalne i proste prawo podatkowe, czy ograniczanie inflacji, a także strategia przemysłowa kraju 

 8. Polska jest europejskim liderem we wzroście produkcji przemysłowej (wzrost o 54% w latach 2015-2022) - pomogła nam w tym słabość polskiego złotego w relacji do głównych walut, co spowodowało wzrost konkurencyjności eksportu, natomiast spadek produkcji w przemyśle zanotowały Niemcy (o 10% w ww. okresie) - co wbrew powszechnej opinii stanowi dobrą wiadomość dla naszego eksportu   

 1. Przedsiębiorczość w edukacji - nieco krótsza część spotkania, podczas której na początku omówiliśmy, czym jest przedsiębiorczość i jakie ma znaczenie dla społeczeństwa, a także omówiliśmy różne podstawy programowe poświęcone nauczaniu ekonomii i postaw przedsiębiorczych w szkołach (począwszy od roku 2002, kiedy to przedmiot podstawy przedsiębiorczości zagościł w polskich szkołach). Przedmiot ma ogromny potencjał, który warto rozszerzać w szkołach podstawowych, czy technikach. Na przestrzeni lat nastąpiły pozytywne zmiany w nauczaniu przedmiotu: większy nacisk kładzie się na praktyczne umiejętności związane z biznesem (np. trening przedsiębiorczości). Pomimo bardzo szybkiego wprowadzenia (jesień 2023), nowy przedmiot biznes i zarządzanie stwarza nowe możliwości dla uczniów. Po pierwsze, przedmiot będzie można rozszerzyć w ramach profilu (np. biznesowo-geograficzny/biznesowo-matematyczny/biznesowo-prawniczy), a co za tym idzie, także zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej - krótkie pytania plus analiza przypadku i w części ustnej). BiZ ma potencjał także jako przedmiot w technikach (poświęcony prowadzeniu przedsiębiorstwa z konkretnej branży).6. Spotkanie w niedzielę z dr. Maciejem Gurtowskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczyło tematyki kryptowalut. Zostały one omówione w szerszym kontekście, zarówno geopolitycznym (bezpieczeństwo narodowe), jak i również indywidualnym (rola kryptowalut w inwestycjach). Spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto zajmować się inwestycjami. Poza szansą na powiększenie kapitału, wiążą się one bowiem z wieloma zagrożeniami - nie każdy jest w stanie udźwignąć psychologiczne skutki strat na giełdzie, czy też zaniedbanie życia rodzinnego i społecznego na skutek codziennego śledzenia notowań i komunikatów. 


 

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSO

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY❗️

 

Jako Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej opracowujemy raport badawczy na temat zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie.

 

Niniejszy kwestionariusz jest przeznaczony dla młodzieży (od 15 do 29 lat). Państwa anonimowe odpowiedzi zostaną wykorzystane w przygotowywanym raporcie badawczym.

 

Raport będzie zawierał dokładną analizę zebranych danych oraz próbę odpowiedzi na pytanie - w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie młodzieży w społeczeństwo obywatelskie?

Każdy wypełniony kwestionariusz ma duże znaczenie dla powodzenia badania, dlatego z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/NXKLMEeTJxTJxTBZ8

 

 

Projekt finansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSO

II ZJAZD AKADEMII SKOLIMOWSKIEJ - RELACJA

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z II Zjazdu Akademii Skolimowskiej. Odbył się on w dniach 14-15. stycznia 2023 roku. Podczas zjazdu uczestnicy wynieśli dużo nowej wiedzy i umiejętności przydatnej w ich dalszym życiu. 

  

Prof. Tomasz Dołęgowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) ,,Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej” 

 

Z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego prezentujemy podcast omawiający przyczyny, przebieg i konsekwencje największego polskiego zrywu niepodległościowego. Rozmowę przeprowadził Maksymilian Kruszewski z Kamilem Gierą.

{youtube}https://youtu.be/AjxOGxlhEck{/youtube}

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

Już 19 stycznia zapraszamy na dyskusję w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego organizowaną przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Podczas niej omówione zostaną przyczyny, przebieg oraz konsekwencje powstania styczniowego. Debatować będziemy również nad oceną wydarzeń sprzed 160 lat.

 

Więcej informacji w linku poniżej:

https://fb.me/e/47SSvKiHd

 

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

"3 pytania o ..." to nowa seria podcastów poświęcona zagadnieniom trzeciego sektora, pracy społecznej oraz rozwoju z perspektywy działaczy środowisk młodzieżowych. Każdy odcinek w krótkiej formie będzie poruszać inne tematy związane z kulturą, gospodarką oraz polityką.

 

Gościem odcinka jest Adrian Bochenek- prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.

 

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Karol Wielki - Ojciec Europy


Karol Wielki był prekursorem zjednoczonej Europy, ponieważ zdołał przełamać anarchię panującą w zachodniej Europie po upadku imperium rzymskiego w 476 r. i przyczynił się do ukształtowania europejskiej tożsamości. W 768 r. po śmierci Pepina Krótkiego państwo Franków zostało podzielone miedzy jego synów: Karola i Karlomana. Niespodziewanie trzy lata później w 771 r. młodszy brat zmarł, tym samym starszy przejął pełnię władzy. Niestety w 814 r. umarł, zaledwie 14 lat po koronacji na cesarza, a po jego śmierci nastąpił podział imperium Karolingów. Jego idee uniwersalnego cesarstwa przetrwały aż do XVI wieku. Od jego czasów istnieje poczucie wspólnoty całej Europy Zachodniej, dlatego nazywamy Karola Wielkiego ,,Ojcem Europy". W czasie jego rządów, królestwo Franków obejmowało, współczesną Francję, Belgię, Holandię, Szwajcarię i środkowo-zachodnie Niemcy. Karol zdołał poszerzyć granice państwa Franków dołączając całe Niemcy, Austrię, północne i środkowe Włochy, ówczesną Monarchę Panońską oraz Hiszpańską.


Pierwszym państwem chrześcijańskim, które powstało na gruzach Cesarstwa Rzymskiego było właśnie państwo frankijskie. Karol Wielki przykładał ogromną wagę do religii. Zależało mu na umocnieniu pozycji kościoła oraz zwiększeniu kompetencji duchownych, których wykształcenie chciał podnieść. W polityce zewnętrznej był uważany za ,,obrońcę chrześcijaństwa". Podbijał nowe ludy np. Awarów czy Sasów i przeprowadzał na ich obszarach chrystianizację. Karol chciał stworzyć państwo uniwersalne w Europie, gdzie robił wszystko, by poszerzyć tę religię na dalsze tereny. Gdy w wyniku swoich podbojów zjednoczył niemal całą zachodnią Europę, stal się najsilniejszym chrześcijańskim władcą. Mając taka władzę uważał się za opiekuna Kościoła. Dlatego, gdy Papież nie dawał sobie rady z nieustającym zagrożeniem ze stronu władców longobardzkich, Karol Wielki udzielił mu swojej pomocy. W latach 773-774 stając w obronie Państwa Kościelnego zorganizował wyprawę wojenną (było to też formą zemsty na ówczesnym władcy Longobardów, Dezyderiuszu za udzielenie schronienia synom Karlomana). 25 grudnia 800 r. w Rzymie odbyła się cesarska koronacja Karola Wielkiego, która pozwoliła na ,,wyciągnięcie" go do najwyższej roli w Europie. Warto wspomnieć, iż koronujący go Papież Leon III złożył Karolowi hołd przyklękając przed nim. Był to jedyny taki przypadek w dziejach papiestwa. Niestety koronacja oznaczała pogłębienie konfliktu z Cesarstwem Wschodniorzymskim, ponieważ kolejni cesarze rezydujący w Konstantynopolu uważali się za prawowitych spadkobierców Imperium Rzymskiego.


Polityka Karola nie opierała się wyłącznie na ekspansji terytorialnej. Karol Wielki miał świadomość, że potężne terytorialnie państwo o tak dużym zróżnicowaniu wymaga sprawnego systemu administracyjnego. Utrzymany został funkcjonujący jeszcze za Merowingów podział na ziemie oraz powiaty, ale obok niego wprowadzono hrabstwa, jako mniejsze jednostki terytorialnego zarządu. Każdym hrabstwem zarządzał hrabia, skupiający w swoich rękach władzę sądowniczą, administracyjną i wojskową. W wyjątkowej sytuacji były hrabstwa położone na kresach imperium tzw. marchie, na czele których stali margrabiowie. Prócz zwykłych uprawnień hrabiowskich margrabia miał prawo do prowadzenia lokalnych, granicznych wojen. Miało to na celu usprawnienie systemu obronnego kraju. Rozwinął on także system lenny i nagradzał ziemią biskupów i hrabiów, którzy wyznaczali wasali itd.


Karol Wielki przeprowadził również reformę monetarną - tworząc własną walutę o jednolitym wyglądzie srebrnego denara. Chciał w ten sposób dać poddanym nowy, ujednolicony i pełnowartościowy środek płatniczy. Pragnął również zademonstrować swoją potęgę, o której miały świadczyć zarówno wygląd stempli menniczych, jak i wysoka próba srebra nowych denarów. Towarzyszyła temu reforma miar i wag, powstała nowa jednostka: funt karoliński o wadze ok. 408 g. Wykorzystywany był głównie przy produkcji monet i utrwalił się na tyle, że wpłynął na systemy monetarne państw Europy wschodniej w X wieku.


Według wielu historyków to właśnie tzw. renesans karoliński był największym osiągnięciem rządów Karola Wielkiego. Trwał on do ok. 850 r. n.e. Był to okres znacznego ożywienia kulturalnego i edukacyjnego, którego owoce dostrzec możemy jeszcze współcześnie. Dzięki działaniom Karola Wielkiego, podczas jego rządów powstało wiele ośrodków artystycznych. Sztuka tego okresu oprócz nawiązywania do tradycji klasycznej, dążyła również do stworzenia własnego programu, by ostatecznie stać się odrodzeniem antyku na ziemiach północnych. W kwestiach architektury do najbardziej rozpowszechnionego typu budowli należała bazylika. Rozrastały się one często do monumentalnych rozmiarów, nawiązując do tradycji rzymskich. Obok bazylik powstawały liczne kościoły. Najważniejszym zabytkiem, pochodzącym z okresu rządów Karola, jest kaplica pałacowa w Akwizgranie, wzniesiona pod bezpośrednim wpływem władcy. Ponadto zaczęto tworzyć szkoły przy klasztorach oraz kościołach parafialnych. Napisano różne książki mające pomóc nauczycielom w ich pracy. Wprowadzono jednolity program nauczania dla szkół. Wspomniany wyżej program składał się z dwóch części, które wykorzystywane były praktycznie przez cały okres średniowiecza, był to poziom pierwszy, tj. trivium (nauki humanistyczne, czyli gramatyka, retoryka i dialektyka) oraz stopień drugi, wyższy, tj. quadrivium (nauki ścisłe, czyli arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka).


Karol Wielki był prekursorem Zjednoczonej Europy. Reformy, które zostały przez niego wprowadzone polepszały zarówno poziom militarny jak i zreformowały edukację, gospodarkę, religię i administrację. Dziedziny te po rozpadzie cesarstwa upowszechniły się w całej Europie. Ponadto w wielu językach ,,król" pochodzi właśnie od imienia ,,Karol". Stanowił bowiem coś w rodzaju punktu odniesienia dla marzących o władzy (a także już ją posiadających).


Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pierwszy zjazd Akademii Skolimowskiej zakończony sukcesem! Odwiedzili nas tacy prelegenci jak:

 

Dr Katarzyna Obłąkowska - Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów, Szkoła Główna Handlowa - ,,Rola kultury i zaufania w ekonomii”

 

Nasza pierwsza Prelegentka zajmuje się ekonomią behawioralną (badania opinii społecznych w Instytucie Finansów) i ekonomiką dziedzictwa kulturowego. 

Spotkanie przebiegło w atmosferze ożywionej dyskusji, m.in. na temat tego, czym jest kultura (z łac. uprawa, a rozwijając ten termin, można by rzec, cały dorobek człowieka, który ,,czyni sobie ziemię poddaną”, co odróżnia go od zwierząt). Pani Doktor na podstawie wcześniejszych definicji oraz własnych przemyśleń, ułożyła autorską definicję kultury - według Niej, kultura to ,,syntagma (związek) wartości, reguł i dóbr materialnych powielana i tworzona dzisiaj, zakorzeniona w dorobku przeszłych pokoleń”. Następnie dyskutowaliśmy o stosunku do różnych kultur (nastawienie europocentryczne - ,,wszystkie kultury są równe” vs. nierówność kultur), a także cywilizacji (w ujęciu F. Konecznego). Różnice międzykulturowe stają się poważnym wyzwaniem dla menedżerów w transnarodowych korporacjach, a także w obliczu przyjazdu uchodźców z Ukrainy, dla polskich władz i społeczeństwa. Muszą znaleźć się osoby, które będą potrafiły zarządzać zespołami złożonymi z ludźmi o różnej mentalności.

Później przeszliśmy do omówienia relacji między ekonomią a kulturą. Czy przyjmiemy za Marksem, że byt (warunki materialne) kształtują naszą świadomość (kulturę i tożsamość)? A może jest dokładnie na odwrót, czyli za Maxem Weberem (sztandarowa pozycja - ,,Etyka protestancka a duch kapitalizmu) uznamy, że wywodząca się z religii kultura i mentalność jest determinantą rozwoju gospodarczego? Najbardziej prawdopodobnym jest jednak, że ta relacja zachodzi obustronnie. Istotna jest rola branży kultury (inaczej branża kreatywna) w tworzeniu PKB (3-4% PKB Polski) - tutaj tworzy się i powiela idee oraz tworzy dzieła, które stają się często przedmiotami codziennego użytku.

Na koniec spotkania zastanawialiśmy się nad niskim poziomem zaufania w Polsce i jego wpływie na rozwój gospodarczy. Według Francisa Fukuyamy (,,Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu”, 1995) zaufanie spaja społeczeństwo i sprawia, że nie ma potrzeby tworzenia zawiłych umów i regulacji oraz istnieją szerokie i oddolne inicjatywy, które ludzie są gotowi wspierać. Według dr Obłąkowskiej, powinniśmy wzorować się na państwach, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju gospodarczego pomimo niskiego poziomu zaufania, są to m.in. Korea Południowa, Japonia, czy Tajwan - gdzie ponadto istniał, bądź wciąż istnieje silny interwencjonizm państwowy.

 

Redaktor Piotr Nisztor - Gazeta Polska, TV Republika - ,,Matka wszystkich afer III RP”, czyli rzecz o aferze FOZZ 

 

Drugim prelegentem na pierwszym zjeździe Akademii Skolimowskiej był dziennikarz śledczy  Piotr Nisztor. Prelegent od 20 lat jest dziennikarzem. Publikował m.in. w Niedzieli, Życiu, Życiu Warszawy, Wprost, Rzeczpospolitej. Redaktor Nisztor ujawnił m.in. aferę w Sopocie oraz aferę podsłuchową. Obecnie współpracuje z Gazetą Polską, Telewizją Republika, Polskim Radiem i TVP.

Spotkanie dotyczyło afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego - największej z pierwszych afer okresu transformacji ustrojowej w Polsce. Fundusz miał za publiczne pieniądze skupować dług Polski za pośrednictwem wybranych firm zagranicznych po zaniżonych cenach. Założenia wyglądały bardzo pozytywnie, natomiast niestety, jak to zwykle bywało w tamtym czasie, pieniądze ,,znikały”, a dług publiczny pozostał na niezmienionym poziomie. Mówi się o kwocie kilku-kilkunastu mld złotych które straciła polska gospodarka. Pieniądze wyprowadzone z FOZZ, wracały potem do kraju i były wykorzystywane np. do prywatyzacji przedsiębiorstw. Odzyskano jedynie kilkadziesiąt mln zł (sprzedaż zdjęć Marilyn Monroe w jednej spółce, przez którą defraudowano środki). W operacji uczestniczyły osoby związane z Wydziałem VIII Departamentu I MSW (komórka ta zajmowała się pozyskiwaniem wiedzy np. na temat stanowiska wobec Polski podmiotów udzielających wcześniej tzw. gierkowskich pożyczek). Człowiekiem, który stworzył FOZZ był de facto wiceminister finansów, Janusz Sawicki, oficer “Ósemki” działający pod pseudonimem “Kmityn” (ministrem finansów był wtedy Balcerowicz, którego rola w aferze pozostaje mocno niejasna). Co w tym wszystkim jest najciekawsze, okazuje się, że afera Funduszu była jedynie elementem znacznie większej afery - wieloletniego okradania Banku Handlowego (pełnił podobną rolę do dzisiejszego BGK) m.in. poprzez rabunkowy wywóz dewiz (dolarów) za granicę, w wyniku czego mogła zostać skradziona kwota 5-10 mld dolarów (Tylko w latach 1991-1992! - raport Haliny Ładomirskiej z NIK). Aż strach pomyśleć, że już w 1989 roku Bank Handlowy był de facto bankrutem - na skutek jeszcze wcześniejszych ,,operacji” dewizowych z lat 1986-1989 w ramach tzw. ,,starego FOZZu”.

W tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach ginęły osoby, które ujawniły aferę: inspektor NIK, Michał Falzmann oraz szef NIK, Walerian Pańko. Do odpowiedzialności zostało pociągniętych jedynie kilka osób, w tym Grzegorz Żemek (szef FOZZ) oraz Janina Chim (księgowa Żemka). Prawdziwi architekci FOZZu i członkowie rady nadzorczej (m.in. Dariusz Rosati), uniknęli odpowiedzialności. Z powodu ogromnego skomplikowania mechanizmów afery, do dzisiaj powstało bardzo mało naukowych opracowań na jej temat, a w dalszym ciagu część akt sprawy sądowej Żemka i Chim jest ściśle tajna i znajduje się w kancelarii tajnej Sądu Okręgowego w Warszawie. Uczestnicy uznali spotkanie za wyjątkowo interesujące i pogłębiające ich świadomość na temat prawdziwego oblicza transformacji w Polsce.

 

Minister Piotr Mazurek - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej - ,,Jak społecznie zaangażować młodych ludzi?”

 

Podczas spotkania z Panem Ministrem, omówiono rozwój organizacji pozarządowych oraz formy wsparcia organizacji pozarządowych i inicjatyw ze strony rządu. Nasz Prelegent udzielił praktycznych porad na temat tworzenia wniosków: oceniany jest sam wniosek i pomysł (treść) a nie dobór urzędowego, technicznego słownictwa (forma). Lista stowarzyszeń i inicjatyw wspieranych przez Narodowy Instytut Wolności jest długa. Są to m.in.: opiniotwórcze think-tanki, watch-dogi (szczególnie w mniejszych gminach, gdzie mechanizmy demokratyczne bywają zakłócone przez wieloletnie układy), wyjazdy przedstawicieli NGOsów do międzynarodowych zrzeszeń, budowa kapitałów żelaznych stowarzyszeń, organizacje harcerzy i skautów, uniwersytety ludowe, organizacje poradnicze (różne branże: prawne, psychologiczne, rodzinne, finansowe etc.), zakłady rzemieślnicze, czy długoterminowy wolontariat. Do największych funduszy można zaliczyć: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich czy nowo powstały Fundusz Młodzieżowy. 

Minister Piotr Mazurek jest również inicjatorem powstania rad młodzieżowych przy samorządzie. Młodzi ludzie mają tam okazję spróbować swoich sił w tworzeniu polityki na rzecz lokalnej wspólnoty. Ciekawe jest to, że rady są w pełni samorządne - młodzi ludzie sami ustanawiają statut oraz wybierają swój zarząd. 

Spotkanie z Panem Ministrem zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych. Uczestników skutecznie zachęcono do żywego angażowania się w życie społeczne - zakładania organizacji oraz tworzenia merytorycznych projektów mających na uwadze dobro wspólne. Ponadto wręczono dodatkowe materiały, dzięki którym uczestnicy mogli się jeszcze lepiej zapoznać z działalnością Ministra oraz Komitetu Pożytku Publicznego. Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za chęć spotkania!

 

Katarzyna Kacperczyk - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie -  ,,Możliwości pracy w dyplomacji”

 

Pani Katarzyna Kacperczyk jest dyplomatą z dwudziestoletnim doświadczeniem, pracowała w departamentach: Strategii i Planowania Polityki Zagr., Współpracy Ekonomicznej, a także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Przeszła tam wszystkie stopnie awansu od III sekretarza, aż do radcy-ministra, dyrektor departamentu i wiceministra resortu SZ oraz doradcy premier Beaty Szydło. Obecnie jest dyrektorką Centrum Programów Międzynarodowych w SGH. 

Spotkanie z Prelegentką należało do bardzo udanych, podczas niego Minister zdołała zaszczepić uczestnikom pasję do dyplomacji. Została omówiona struktura stopni dyplomatycznych oraz kulisy pracy w dyplomacji, rozumianej przez Panią Minister jako codzienna służba w reprezentowaniu polskiego interesu narodowego. Tej niezwykle ciekawej opowieści towarzyszyły śmieszne anegdotki z życia dyplomaty oraz niecodzienne rekwizyty - programy wizyt dyplomatycznych (niezwykle szczegółowe) oraz menu z uroczystych kolacji. Omówiono możliwości pracy - zaczynając od MSZ, kończąc na Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej (Akademia Dyplomatyczna MSZ). Aby się dostać na Akademię, należy mieć tytuł magistra, oraz znać co najmniej jeden język obcy na poziomie B2, zdać testy z wiedzy ogólnej. 

Spotkanie cieszyło się żywym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zadawali szczegółowe pytania odnoszące się do ich przyszłej kariery i zainteresowań, również po samym spotkaniu. Nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania!

 

 

 

Święta, święta i po świętach… Historia obchodów Bożego Narodzenia w Polsce


Święta Bożego Narodzenia są jednym z najważniejszych świąt w Polsce i wiążą się z wieloma tradycjami i obyczajami. Rozpoczynają się 24 grudnia wigilią, czyli uroczystą kolacją. W Polsce obowiązuje zwyczaj jedzenia 12 potraw, które symbolizują 12 miesięcy roku lub, według Kościoła, liczbę 12 apostołów. Dania te są bardzo zróżnicowane, ale powinny być postne. Najczęściej obejmują ryby, kapustę z grzybami, barszcz z uszkami, kutię, kompot z suszu oraz pierogi z kapustą i grzybami. Podczas Wigilii wspomina się zmarłych i składa sobie nawzajem życzenia. Choinka ozdobiona jest bombkami, łańcuchami oraz innymi ozdobami, a także światełkami. 25 grudnia to Boże Narodzenie, Polacy uczestniczą w mszach świętych i spędzają czas z rodziną. Podobnie 26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, zwany Świętym Szczepanem. W naszym kraju okres świąteczny jest okazją do odwiedzania rodziny i przyjaciół, a także ucztowania i zabawy. W tym czasie często też organizowane są jarmarki bożonarodzeniowe, na których kupić można rękodzieła i tradycyjne polskie potrawy.


W starożytnej Europie obchodzono wiele różnych świąt związanych z zimowym przesileniem. Były one obchodzone przez różne plemiona, które zamieszkiwały tereny obecnej Polski. Jednym z najważniejszych świąt była Jutrznia, która obchodzona była w okresie zimowego przesilenia, czyli między 21 grudnia a 21 stycznia. Święto to miało na celu ochronę przed złymi mocami i zapewnienie pomyślności na przyszłość. Podczas Jutrzni odtwarzano sceny związane z narodzinami Chrystusa. Innym ważnym świętem była Matka Zima, która obchodzona była między 6 a 7 stycznia. Poświęcone jest bogini zimy, która miała chronić ludzi przed duchami i zapewnić im szczęście w nadchodzącym roku. Ludzie w ramach rytuałów i obrzędów palili ogniska, składali ofiary oraz wspólnie ucztowali. Wraz z chrystianizacją Polski te święta zaczęły przybierać formę, którą znamy dzisiaj. Wiele starych świąt zostało zastąpionych nowymi, chrześcijańskimi świętami. Mimo to wiele starych tradycji i obyczajów zostało zachowanych i wciąż jest kultywowanych w Polsce. W średniowieczu obchodzone były głównie Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało i Wszystkich Świętych. Obchody tych świąt były związane z kultem i religią chrześcijańską i obejmowały udział w mszach świętych, modlitwy i składanie ofiar. W Polsce obchodzone były również inne ważne święta, takie jak Trzech Króli, które obchodzone było 6 stycznia i zostało poświęcone pamięci Mędrców ze Wschodu, którzy przynieśli Dzieciątku Jezus dary. Podczas świętowania organizowano różne festyny i jarmarki, na których można było kupić rękodzieło i tradycyjne potrawy. Były też obchodzone były również różne święta zawodowe, takie jak święto rzemieślników czy święto rolników.Podczas I wojny światowej święta były trudne dla wielu ludzi, ponieważ wiele rodzin było rozdzielonych lub miało kogoś bliskiego, biorącego udział w wojnie. Wiele krajów, w tym Polska, znajdowało się pod okupacją i niektóre tradycje były trudne do zachowania w takich warunkach. Mimo to ludzie starali się zachować jak najwięcej z tradycji świątecznych, takich jak przygotowywanie specjalnych potraw i dekorowanie domów. W wielu miejscach organizowano też specjalne msze lub nabożeństwa dla żołnierzy i ich rodzin. Niektóre kraje, takie jak Niemcy i Austria, zdecydowały się na zawieszenie ofensywy wojskowej w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1914 roku, co zostało potocznie nazwane "miracle of Christmas".


Chociaż wojna nie została zatrzymana całkowicie, ta chwila przerwy pozwoliła żołnierzom po obu stronach na odpoczynek i czas ze swoimi rodzinami. Ogólnie rzecz biorąc, święta podczas I wojny światowej były trudne i pełne niepewności dla wielu ludzi, ale mimo to ludzie starali się zachować jak najwięcej z tradycji i radości związanych ze świętami.
Polacy, którzy zostali wysłani na Syberię w XIX wieku po powstaniach narodowych, mogli mieć trudności z zachowaniem tradycji świątecznych, szczególnie jeśli byli odseparowani od swoich rodzin i bliskich. Wiele osób mogło jednak starać się zachować jak najwięcej z tradycji świątecznych, takich jak przygotowywanie specjalnych potraw i dekorowanie domów, nawet w trudnych warunkach panujących w tamtych warunkach. Wigilia mogła być również połączeniem tradycji polskich i lokalnych tradycji syberyjskich, a także czasem spędzanym z rodziną i przyjaciółmi, zwykle przy wspólnym biesiadowaniu i zabawie. W niektórych przypadkach Polacy mogli też uczestniczyć w specjalnych mszach lub nabożeństwach w stylu prawosławnym, a także praktykować inne tradycyjne elementy prawosławnych świąt, takie jak adoracja ikon i modlitwy przed obrazami. Wigilia na Syberii w XIX wieku dla Polaków była trudna i odległa od tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia, ale wiele osób pewnie starało się zachować jak najwięcej z tradycji i radości związanych ze świętami.


Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, czyli w okresie panowania komunistycznego w Polsce, różniły się od tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia w innych krajach. W PRL-u święta były zdominowane przez ideologię komunistyczną i promowanie pewnych wartości oraz symboli, takich jak internacjonalizm i braterstwo ludów. W tym czasie niektóre tradycyjne elementy świąt, takie jak adoracja Betlejem i kolędowanie, były ograniczane lub wręcz zabronione. W zamian promowano inne aktywności, np. wspólne biesiadowanie i występy artystyczne. Mimo to wielu ludzi w PRL-u starało się zachować jak najwięcej z tradycji świątecznych, takich jak przygotowywanie specjalnych potraw i dekorowanie domów. Wiele rodzin również nadal praktykowało kolędowanie i adorację Betlejem, chociaż niektórzy robili to w ukryciu lub w kameralnym gronie, aby uniknąć konfliktu z władzami. Święta w PRL-u były inne niż te, które znamy dzisiaj, ale mimo to ludzie starali się zachować jak najwięcej z tradycji i radości związanych ze świętami.


Pomimo różnych trudności, występujących na drodze polskiej historii, rodacy zawsze starali się obchodzić i adorować to ogromnie ważne dla nas Święto, jakim jest Boże Narodzenie. Grudniowy okres łączy Polaków od pokoleń, nieważne w jak trudnej sytuacji się znajdowali.Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne