Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako „wyklęci” lecz „niezłomni”.

 

13 maja zapraszamy na dziewiątą edycję akcji „Namioty Wyklętych"! Odwiedź obozowisko wojskowe i spotkaj kombatantów oraz innych świadków historii i wysłuchaj opowieści o ich doświadczeniach. Dowiedz się jak działało podziemie antykomunistyczne, a dzięki pracy rekonstruktorów, zobacz jak wyglądali żołnierze w pierwszych latach powojennych. W programie przewidziane są również konkursy i gry, a także atrakcje dla najmłodszych.

Tegoroczna edycja Namiotów Wyklętych w Warszawie odbywa się w ramach Nocy Muzeów, we współpracy z Muzeum Więźniów Politycznych w Warszawie.

 

Celem wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, którzy prowadzili działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Historia Żołnierzy była ukrywana i pomijana w czasie komunizmu- czas przywrócić pamięć o naszych prawdziwych bohaterach.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Liczymy na Twoją obecność!
_______________________


Akcja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym projektu Namioty Wyklętych 2023 został Instytut Pamięci Narodowej.

Akcję objęło patronatem Bieg Tropem Wilczym oraz Muzeum Partnerem wydarzenia jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację pod tytułem „Raport - zaangażowanie młodzieży w społeczeństwo obywatelskie”.

Niniejszy raport powstał na podstawie badania młodzieży w wieku od 15 do 29 roku życia, zrealizowanego na próbie badawczej ponad tysiąca osób. Celem, który przyświecał twórcom niniejszego badania była diagnoza zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie oraz odpowiedź na pytanie - co zrobić, by młodzi ludzie jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym?

 

Mamy nadzieję, że zebrany materiał badawczy oraz kompleksowa analiza wypełnionego przez młodzież kwestionariusza pozwoliła w znacznym stopniu zrealizować wspomniane wyżej cele badania.

Z całą pewnością publikacja raportu będzie szansą na pogłębienie dyskusji na temat budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz roli młodzieży w tym zakresie.

 

W celu zobaczenia całej publikacji prosimy kliknąć na okładkę albumu znajdującą się poniżej:

 

Zapraszamy do obejrzenia i lektury relacji z przedostatniego zjazdu w ramach Akademii Skolimowskiej. Podczas weekendu 01.- 02. kwietnia 2023 roku, odbyliśmy kilka ciekawych spotkań. Odwiedzili nas:

 

 1. Dr Przemysław Biskup (PISM, SGH) - Czy chińska hegemonia jest tylko kwestią czasu?

Doktor Przemysław Biskup zajmuje się analizą relacji międzynarodowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z Wielką Brytanią wczoraj i dziś. Nasz Prelegent jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej - pracuje w Kolegium Gospodarki Światowej. 

Podczas spotkania dokonano analizy czynników decydujących o pozycji hegemonicznej państw na arenie międzynarodowej. Najmocniej skupiliśmy się na kwestiach politycznych i militarnych. Zdaniem dr. Biskupa na tytułowe pytanie spotkania należy odpowiedzieć negatywnie - zdecydowanie większe szanse na wygraną w rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ma Waszyngton. Dysponuje on bezkonkurencyjną armią, gdzie kluczowym komponentem ze względu na m.in. konieczność ochrony szlaków handlowych jest marynarka wojenna. Jej stadia rozwoju analitycy uszeregowali na brown water (ochrona strefy przybrzeżnej państwa), green water oraz blue water (dominacja na Oceanie Światowym). 

Następnie w kontekście Chin prześledziliśmy etapy powstawania kolonializmu. Historycznie, w przypadku Wielkiej Brytanii początek stanowiła aktywność inwestorów, którzy formowali kompanie handlowe. Dopiero po nawiązaniu silnych relacji handlowych w danym regionie, dołączała się armia brytyjska - która na początku niejako sondując nowe terytorium, wysyłała jedynie mały garnizon. Preferowane były niewielkie powierzchniowo przyczółki leżące w strategicznych miejscach (często cieśniny) - Gibraltar, Singapur, Malta, Róg Afryki. Warto w tym miejscu dodać, że lokalne garnizony składały się często z mniejszości etnicznych (Chińczycy, Hindusi), tak, aby ew. frustracja ludności kierowana była w ich stronę, a nie Brytyjczyków.

Chińczycy postępują odwrotnie niż Brytyjczycy kiedyś, zaczynając od relacji polityczno-militarnych, a inwestycje w państwach afrykańskich realizują przede wszystkim za pożyczki udzielane tym państwom, co może nie zdać egzaminu w długim terminie.

 

Przyjrzeliśmy się również problemom wewnętrznym rywalizujących potęg. Z jednej strony mamy kryzys demograficzny w Chinach, a z drugiej strony rosnące nierówności i uzależnienia od opioidów wśród Amerykanów. Jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, nieco lepszą sytuację niż Chiny, mają Stany Zjednoczone, bowiem amerykańska tożsamość jest zbudowana na imigrantach, więc są w stanie dzięki nim nadrobić niską dzietność (obecnie pokolenie powojennej ,,eksplozji demograficznej” - baby boomers, zaczyna dominować). Chiny z kolei odznaczają się kulturą wybitnie zamkniętą na obcych, a chińskie społeczeństwo zostało trwale zmienione przez politykę jednego dziecka obowiązywała przez ponad 30 lat. Jeżeli zaś chodzi o sam współczynnik dzietności - od ponad 30 lat Chiny plasują się poniżej USA (dane Banku Światowego za 2020 r.: Chiny - 1.3, USA - 1.6). 

 

Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie i dyskusję! 

 

 1. Dr Artur Bartoszewicz (SGH, KSAP) - Szanse i wyzwania stojące przed polską gospodarką

 

Nasz kolejny Gość jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Doktor Bartoszewicz jest autorem licznych analiz i ekspertyz przeprowadzanych dla instytucji rządowych i międzynarodowych (OECD). Jest członkiem wielu rad nadzorczych oraz zasiada w radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zajmuje się ewaluacją projektów finansowanych ze środków unijnych. W przeszłości nasz Prelegent pracował u boku prof. Zbigniewa Religi oraz prof. Mariana Zembali. 

 

Spotkanie dotyczyło miejsca polskiej gospodarki w ujęciu globalnym. Zostało to omówione na licznych przykładach, które pozwoliły dobrze zobrazować, to o czym mówi nasz Prelegent. Przykładowo, duńska firma VELUX (85% udział w przychodach branży okien) wylobbowała na szczeblu unijnym przepisy mające na celu wyeliminowanie konkurencji, głównie ze strony polskiego FAKRO. Zgodnie z nimi, szyby musiały mieć odpowiednią przejrzystość - co zapewniał jeden wytwórca w Kanadzie. Polski potentat w branży okien nie mógł jednak skorzystać z jego usług, gdyż miał podpisaną umowę na wyłączność z VELUXem (a zatem VELUX jest monopsonem). Polskie podmioty pomimo ponad 50% udziału w produkcji branży okiennej, wytwarzają mniej niż 5% wartości dodanej - warto przeanalizować to w kontekście tzw. krzywej uśmiechu (proces samej produkcji wytwarza najmniej wartości dodanej, najwięcej zaś wytwarzają procesy badań i rozwoju, a także marketing i dystrybucja). 

Problemem jest także kwestia nadzoru nad systemem bankowym, gdyż główny organ nadzorczy w Polsce  - Komisja Nadzoru Finansowego, ma problemy z rzetelnością (można wymienić tzw. politykę obrotowych drzwi: osoby pracujące w administracji publicznej, przechodzą do spółek sektora prywatnego, często wcześniej ,,nadzorowanych” - co jest wysoce korupcjogenne). Ponadto przewiduje się, że z 30 mld złotych zysku osiągniętych przez banki, za granicę wytransferowanych zostanie ok. 15 mld zł. Nasz Prelegent zasugerował zmianę sposobu ustalania oprocentowania kredytów przez banki - obecnie jest ono obliczane za pomocą stopy WIBOR. U podstawy jej ustalania leżą wzajemne transakcje dokonywane przez 14 największych banków - zatem wiele z nich jest sztuczna, byle tylko podnieść poziom WIBORu. 

Pokrótce też mogliśmy się dowiedzieć o trendach panujących w gospodarce światowej. Oprócz dekad globalizacji, mieliśmy w niej do czynienia z intensywną oligopolizacją poszczególnych branż (więcej na ten temat: relacja z III zjazdu - wykład prof. Rachwała dot. zmian w przemyśle). Coraz mniejszy udział ma gospodarka realna w porównaniu z wirtualną. Trzydzieści lat temu 85% inwestycji trafiało do tzw. gospodarki realnej, zaś 15% środków trafiało do wirtualnej. Obecnie ta proporcja się odwróciła z nawiązką (87% inwestycji - wirtualna, 13% inwestycji - realna). Co więcej, lockdown i związane z nim przerwanie łańcuchów dostaw podczas pandemii COVID-19 spowodowały odwrót od globalizacji. Państwa zaczęły znacznie silniej niż dotychczas wspierać swoje branże za pomocą środków z pomocy publicznej - promując zmiany strukturalne w gospodarce i wsparcie najbardziej innowacyjnych sektorów. W Polsce mieliśmy i mamy z tym problem - za pomocą środków unijnych dotowaliśmy często przedsiębiorstwa, które nie miałyby potencjału utrzymania się na wolnym rynku. Przy tym pomijane były branże kluczowe z punktu widzenia wytwarzania wartości dodanej. Przykładowo, do niedawna branża farmaceutyczna nie była uznawana w krajowej taksonomii za innowacyjną, więc nie trafiały do niej kluczowe inwestycje. 

Na koniec spotkania, Doktor Bartoszewicz zachęcił nas do mierzenia wysoko w naszych planach zawodowych i nabywania kompetencji, tak aby jak najlepiej służyć polskim interesom. Morał jest taki, abyśmy dążyli do stania się nie klasą średnią, lecz klasą wyższą.

Dziękujemy za spotkanie!

 

 1. Minister Piotr Patkowski (Ministerstwo Finansów) - Światowe kryzysy makroekonomiczne w XXI wieku 

Piotr Patkowski jest obecnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełni funkcję Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Minister Patkowski zasiada w Radzie Narodowego Instytutu Wolności. W przeszłości pracował w ministerstwach Energii, Rozwoju i Technologii oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów u boku obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Nasz Gość może pochwalić się bogatą działalnością społeczną: aktywnie działał w Kolibrze oraz naszym Stowarzyszeniu - był m.in. założycielem oddziału lubelskiego, a także wielokrotnym uczestnikiem Akademii Skolimowskiej.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o przyczynach, przebiegu i skutkach trzech głównych kryzysach w gospodarce światowej. Pierwszym z nich był kryzys dot-com w 2001 roku spowodowany przez pęknięcie bańki spekulacyjnej związanej ze spółkami z branży IT. Kryzys ten pośrednio odczuła Polska - w 2003 roku stopa bezrobocia przekroczyła 20%. Między innymi to właśnie zła sytuacja gospodarcza w naszym państwie przyczyniła się do upadku rządów lewicy postkomunistycznej i wyniosła do władzy koalicję PiS-LPR-Samoobrona po wyborach w 2005 roku. Drugim kryzysem był kryzys finansowy (tzw. subprime), który rozpoczął się w 2007 roku. Wtedy to w odpowiedzi na ogólnogospodarczą recesję na skutek upadku banku Lehman Brothers, uruchomiono bezprecedensowy program luzowania ilościowego (QE, quantitative easing). Polegał on na skupowaniu przez banki centralne aktywów (obligacji) podmiotów prywatnych, jak i publicznych (na nowo definiując możliwość finansowania długu publicznego przez bank centralny), a tym samym pobudzania gospodarki poprzez finansowanie zadłużenia i wprowadzania dużych ilości pieniądza na rynek. W luzowaniu ilościowym przodował amerykański Fundusz Rezerwy Federalnej (FED) oraz później Europejski Bank Centralny (ECB) - po słowach dyrektora ECB Mario Draghiego (,,Będziemy ratować strefę euro za wszelką cenę”). Co może wydawać się zaskakujące, program QE nie wywołał wysokiej inflacji. Był to okres w którym regularnie notowaliśmy ujemną lukę produktową. Mieliśmy przez kilka lat do czynienia z umiarkowanym i stabilnym wzrostem gospodarczym. 

W miarę stabilna sytuacja została zahamowana przez pandemię COVID-19. Wówczas to rządy zdecydowały się na lockdown, czyli zatrzymanie działalności przedsiębiorstw (szczególnie silnie - w usługach), a także ograniczenie swobody przemieszczania się. Szczególnie silnie w Chinach, które wprowadziły ultrarestrykcyjną politykę zero-covid. Globalne łańcuchy dostaw zostały przerwane, co spowodowało przestoje w europejskim i amerykańskim przemyśle. Na Zachodzie bezrobocie chwilowo wzrosło, weszliśmy w okres recesji technicznej (spadek PKB przez min. dwa kwartały kw/kw). Banki centralne uruchomiły wtedy na szeroką skalę program QE - większy niż podczas kryzysu subprime. Narodowy Bank Polski przyłączył się do tej polityki, nigdy wcześniej go nie stosując- zaczął skupować obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Pomogło to sfinansować programy tarcz dla przedsiębiorców - łącznie wydano na ten cel ok. 200 mld złotych. Jednocześnie wybuch wojny na Ukrainie, ciągle odczuwalne skutki gospodarcze pandemii, doprowadził do bezprecedensowych wzrostów cen surowców i wzrostu potrzeb wydatków obronnościowych. Skutkiem tego jest również inflacja uwarunkowana czynnikami o zasięgu globalnym.

Pod koniec naszego spotkania w sesji pytań i odpowiedzi, omówiliśmy zasady kierujące polityką oraz mogliśmy się dowiedzieć jak wygląda typowy dzień pracy urzędnika państwowego. 

Dziękujemy Panu Ministrowi za przybycie! 

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSODnia 5 marca Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej miało przyjemność realizować dziewiątą edycję projektu wystawy plenerowej pod tytułem Namioty Wyklętych.

Tegoroczna edycja odbywająca się w Lublinie miała miejsce na terenie Placu Litewskim.

Wystawa była otwarta dla zwiedzających od godziny 9:00

W trakcie trwania wydarzenia nasz projekt oferował odwiedzającym sekcję wystawy poświęconej wydarzeniom oraz postaciom związanym z powojennym ruchem antykomunistycznym, sekcję gier i konkursów, gdzie poza konkursami z nagrodami znajdował się również kącik dla najmłodszych.

 

 

_______________________

Akcja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym projektu Namioty Wyklętych 2023 został Instytut Pamięci Narodowej.

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

Dnia 5 marca Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej miało przyjemność realizować dziewiątą edycję projektu wystawy plenerowej pod tytułem Namioty Wyklętych.

Tegoroczna edycja odbywająca się w Krakowie miała miejsce na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego znajdującego się pod adresem Al. Jana Pawła Drugiego 39. Wystawa odbywała się przy współpracy z Muzeum oraz organizatorami wydarzenia sportowego Biegu Tropem Wilczym.

Wystawa była otwarta dla zwiedzających od godziny 9:00

W trakcie trwania wydarzenia nasz projekt oferował odwiedzającym sekcję wystawy poświęconej wydarzeniom oraz postaciom związanym z powojennym ruchem antykomunistycznym, sekcję gier i konkursów, gdzie poza konkursami z nagrodami znajdował się również kącik dla najmłodszych.

 

 

_______________________

Akcja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym projektu Namioty Wyklętych 2023 został Instytut Pamięci Narodowej.

Akcję objęło patronatem Bieg Tropem Wilczym oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”

 Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

W dniach 25-26. lutego 2023 roku uczestniczyliśmy w kolejnym, bo już trzecim z kolei zjeździe nowej edycji Akademii Skolimowskiej poświęconej tematyce ekonomii i finansów osobistych. Zapraszamy do lektury relacji ze spotkań!

 

 1. We współpracy ze Szkołą Giełdową Fundacji GPW - mogliśmy uczestniczyć w dwóch warsztatach pogłębiających naszą wiedzę nt. rynków kapitałowych. Bardzo interesujący był pierwszy warsztat dotyczący wpływu otoczenia zewnętrznego na inwestycje z prof. Agnieszką Alińską (SGH). Zostały poruszone takie czynniki jak rola banków centralnych i rządów, czynniki geopolityczne (rosnąca rola Chin w ramach chociażby formatu BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka), czy wybory konsumentów. W ramach drugiej prelekcji z mogliśmy zgłębić proces podejmowania decyzji dotyczący wyboru spółki giełdowej. Zostaliśmy zaznajomieni zarówno z podstawową analizą taką jak SWOT, PESTEL, sprawozdanie finansowe i bilans, czy cyklu koniunkturalnego, a także poznaliśmy wskaźniki takie jak cena do zysku, czy cena do wartości księgowej. W przypadku nowopowstałych spółek - będziemy oczekiwać dynamicznego wzrostu cen akcji, w przypadku spółek dojrzałych - przyzwoitej dywidendy (wzrost cen akcji jest tutaj wolniejszy). 

Powyższe warsztaty stały się jeszcze bardziej owocne dzięki udostępnionym prezentacjom, dzięki czemu możemy w każdej chwili powtórzyć treści poruszane w ramach spotkań.


 

 

 1. Następnie odwiedziła nas p. Katarzyna Kuniewicz - Główny Analityk OtoDom. Nasza Prelegentka po ukończeniu KUL - skupiającego w ówczesnym czasie wielu znakomitych ekspertów i ekonomistów oraz będącego oazą wolnego słowa, nabywała swój warsztat u boku wybitnego urzędnika publicznego i ekonometryka -  ś.p. prof. Zyty Gilowskiej. Następnie prowadziła pionierskie metody analizy rynku nieruchomości - najpierw patrząc na zachowania deweloperów, później natomiast na konsumentów. W ramach spotkania omówione zostały najświeższe dane dotyczące trendów na ww. rynkach. 

Główne wnioski: 

 • w ostatnich latach znacznie wzrosła rola deweloperów na rynku nieruchomości (⅔ budowanych nieruchomości), wypierając budownictwo spółdzielcze, czynszowe, czy komunalne, udział osób fizycznych - ⅓ (głównie domy).  

 • nastąpiła znaczna dywersyfikacja geograficzna: udział 6 największych miast (w granicach admin., nie aglomeracje) w rozpoczętych budach znacznie spadł (do ⅓), z kolei w przypadku 66 największych miast - z 83% do 55%. Deweloperzy budują sporo w małych i średnich miastach (+- 50 tys. mieszkańców). 

 • ustawa deweloperska - ma chronić nabywców nieruchomości, poprzez obowiązek informowania ich o wszystkich istotnych aspektach kupowanej nieruchomości (w prospekcie mieszkaniowym, które jednak czytało mniej niż 2% nabywców)

 • nie mamy do czynienia z zapaścią na rynku nieruchomości: liczba rozpoczętych budów jedynie nieznacznie spadła do poziomu z 2018 roku (120 tys.), ceny mieszkań wprowadzanych do sprzedaży wyższe od tych oddanych do użytku, wzrost sprzedanych mieszkań - z 3 tys. (luty 2022 r.) do 5 tys. (luty 2023 r.): skutek zapowiedzianego programu rządowego 

 • ceny mieszkań będą rosły: dalszy napływ uchodźców z Ukrainy i imigrantów ekonomicznych, duże oszczędności Polaków (pięciokrotny wzrost: rok 2000 - 200 mld zł, rok 2022 - ponad 1 bln zł), presja pracowników na wzrost płac pod koniec br. w przypadku utrzymania inflacji na dotychczasowym/wyższym poziomie, 

 • spadek cen mieszkań nastąpi praktycznie tylko w przypadku dużego kryzysu wśród deweloperów - jednak skutek będzie negatywny dla całej gospodarki (budownictwo wytwarza 11% PKB Polski).

 • omówienie ankiet wśród zainteresowanych kupnem nieruchomości: oswoili podwyżki stóp procentowych i wojnę na Ukrainie, bardziej popularny stał się wynajem. 1. Kolejnym Prelegentem był dr Tomasz Filipiak - inwestor indywidualny z ponad 25-letnim stażem na rynku kapitałowym. Zostały omówione formacje pojawiające się na wykresach (głowy z ramionami, szyi, trójkąta, linie trendu). Przykładowo, czarne świece na wykresie oznaczają spadek cen aktywu, świece puste - wzrost. Nasz Prelegent poruszył także tematykę kontraktów na opcje. 

   

 

 1. Następne spotkanie poświęcone zostało tematyce pracy i staży w organizacjach międzynarodowych. Już drugi raz gościła na Akademii p. Katarzyna Kacperczyk - która przepracowała w MSZ ponad 20 lat, od najniższych szczebli po aplikacji konsularno-dyplomatycznej, kończąc na stanowisku wiceminister i doradcy premier Beaty Szydło. Obecnie jest dyrektorem Centrum Programów Międzynarodowych SGH. 

Spotkanie zainspirowało nas do kreatywnego i nieszablonowego podejścia do poszukiwania naszej drogi zawodowej. Zdecydowanie warto rozejrzeć się po ofertach staży OECD, Banku Światowego, czy Komisji Europejskiej. Instytucje te oferują bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przy dużej stabilności zatrudnienia i work-life balance. Co więcej, pracuje tam bardzo mało Polaków, i zazwyczaj na niskich stanowiskach, co stanowi przeszkodę w realizacji polskiego interesu narodowego. Jako uczestnicy możemy przypomnieć sobie treść wykładów dzięki udostępnionej prezentacji. 


 

 1. Ostatnim prelegentem, który odwiedził nas w sobotę był prof. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - przedsiębiorca, wykładowca, autor licznych monografii i podręczników poświęconych zarówno geografii społeczno-ekonomicznej, jak i roli przedsiębiorczości w edukacji (ekspert z zakresu przedmiotu ,,Podstawy przedsiębiorczości”, a obecnie przedmiotu ,,Biznes i zarządzanie”). Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze i trwało aż cztery godziny. Przedyskutowaliśmy dwa tematy:

 1. Transformacja przemysłu i zmiany jego struktury przestrzennej w Polsce w świetle wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. 

Główne wnioski:

 1. W kwestii badań nad strukturą przemysłu: istnieje brak danych i ekspertów (co stawia ograniczenia we współpracy międzynarodowej), trudności z klasyfikacją (nie sektory i branże, tylko sekcje i działy przemysłu), 

 2. Przemiany struktury przemysłu: powstanie oligopoli, np. w przemyśle lotniczym (duopol Airbus-Boeing), samochodowym, czy zaawansowanej technologii (półprzewodniki), globalizacja pogłębiła międzynarodową współpracę i rywalizację gospodarczą (między CZ, SK, a PL o zbudowanie fabryki KIA i Hyundai), powodując specjalizacje poszczególnych państw na różnych etapach łańcucha wartości, bezprecedensową swobodę przepływu kapitału (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), przenoszenie przemysłu lekkiego do krajów o niższym koszcie siły roboczej (upadek przemysłu włókienniczego w Łodzi)

 3. Nie mamy do czynienia z dezindustrializacją, jak się powszechnie uważa - po uwzględnieniu wartości dodanej brutto, udział przemysłu od ok. 20 lat wzrasta 

 4. Niewykorzystane szanse III RP w kwestii przemysłu: a) dotowanie nieefektywnego górnictwa przy pozwoleniu na upadek innowacyjnego przemysłu elektronicznego, zatrudniającego wysokiej klasy inżynierów (Unitra, Tonsil: produkcja półprzewodników); b) tworzenie specjalnych stref ekonomicznych pod konkretne przedsiębiorstwa, służące jedynie jako przestrzeń biurowa i produkcyjna do wynajęcia; c) brak spójnej polityki innowacyjności (brak wsparcia młodych naukowców przy komercjalizacji osiągnięć naukowych), d) źle wykorzystane fundusze unijne (Polityka Spójności, która jedynie pogłębiła dysproporcje między tzw. Polską A i Ścianą Wschodnią), e) poszliśmy w ilość, a nie jakość - np. dbałość o współczynniki skolaryzacji, a nie o rzeczywiste umiejętności wynoszone przez absolwentów

 5. Należy patrzeć sceptycznie na unijną politykę klimatyczną - np. w zakresie samochodów elektrycznych konieczne jest zbadanie całego cyklu życia produktu pod kątem śladu węglowego i nie tylko - od wydobycia metali ziem rzadkich, aż po utylizację akumulatorów.

 6. Zachowajmy dystans wobec czwartej rewolucji przemysłowej - niepokojąca myśl Klausa Schwaba (rewolucja przemysłowa ma służyć wręcz transformacji ludzkości), sztuczna inteligencja: w samym procesie produkcji nie jest ona aż tak kluczowa (należy po prostu jak najoptymalniej produkować wystandaryzowany i zaawansowany technicznie produkt), w dodatku nie rozumie ona kontekstów kulturowych i wciąż jest daleka od inteligencji (niefortunne przykłady użycia ChatGPT), Internet of Things - nie ,,internet rzeczy”, tylko wzajemna komunikacja maszyn i urządzeń 

 7. Aby rozwijać innowacyjność polskiego przemysłu, podstawą jest właściwa polityka państwa wobec przedsiębiorców - m.in. przewidywalne i proste prawo podatkowe, czy ograniczanie inflacji, a także strategia przemysłowa kraju 

 8. Polska jest europejskim liderem we wzroście produkcji przemysłowej (wzrost o 54% w latach 2015-2022) - pomogła nam w tym słabość polskiego złotego w relacji do głównych walut, co spowodowało wzrost konkurencyjności eksportu, natomiast spadek produkcji w przemyśle zanotowały Niemcy (o 10% w ww. okresie) - co wbrew powszechnej opinii stanowi dobrą wiadomość dla naszego eksportu   

 1. Przedsiębiorczość w edukacji - nieco krótsza część spotkania, podczas której na początku omówiliśmy, czym jest przedsiębiorczość i jakie ma znaczenie dla społeczeństwa, a także omówiliśmy różne podstawy programowe poświęcone nauczaniu ekonomii i postaw przedsiębiorczych w szkołach (począwszy od roku 2002, kiedy to przedmiot podstawy przedsiębiorczości zagościł w polskich szkołach). Przedmiot ma ogromny potencjał, który warto rozszerzać w szkołach podstawowych, czy technikach. Na przestrzeni lat nastąpiły pozytywne zmiany w nauczaniu przedmiotu: większy nacisk kładzie się na praktyczne umiejętności związane z biznesem (np. trening przedsiębiorczości). Pomimo bardzo szybkiego wprowadzenia (jesień 2023), nowy przedmiot biznes i zarządzanie stwarza nowe możliwości dla uczniów. Po pierwsze, przedmiot będzie można rozszerzyć w ramach profilu (np. biznesowo-geograficzny/biznesowo-matematyczny/biznesowo-prawniczy), a co za tym idzie, także zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej - krótkie pytania plus analiza przypadku i w części ustnej). BiZ ma potencjał także jako przedmiot w technikach (poświęcony prowadzeniu przedsiębiorstwa z konkretnej branży).6. Spotkanie w niedzielę z dr. Maciejem Gurtowskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczyło tematyki kryptowalut. Zostały one omówione w szerszym kontekście, zarówno geopolitycznym (bezpieczeństwo narodowe), jak i również indywidualnym (rola kryptowalut w inwestycjach). Spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto zajmować się inwestycjami. Poza szansą na powiększenie kapitału, wiążą się one bowiem z wieloma zagrożeniami - nie każdy jest w stanie udźwignąć psychologiczne skutki strat na giełdzie, czy też zaniedbanie życia rodzinnego i społecznego na skutek codziennego śledzenia notowań i komunikatów. 


 

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSO

 

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako „wyklęci” lecz „niezłomni”.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołącza się do obchodów uczczenia dnia pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Już 5 marca zapraszamy na dziewiątą edycję akcji „Namioty Wyklętych"! Odwiedź obozowisko wojskowe i spotkaj kombatantów oraz innych świadków historii i wysłuchaj opowieści o ich doświadczeniach. Dowiedz się jak działało podziemie antykomunistyczne, a dzięki pracy rekonstruktorów, zobacz jak wyglądali żołnierze w pierwszych latach powojennych. W programie przewidziane są również konkursy i gry, a także atrakcje dla najmłodszych.

Sprawdź, czy „Namioty Wyklętych" odbędą się w Twoim mieście!

 

Celem wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, którzy prowadzili działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Historia Żołnierzy była ukrywana i pomijana w czasie komunizmu- czas przywrócić pamięć o naszych prawdziwych bohaterach.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Liczymy na Twoją obecność!
_______________________

Akcja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym projektu Namioty Wyklętych 2023 został Instytut Pamięci Narodowej.

Akcję objęło patronatem Bieg Tropem Wilczym oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

 

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako „wyklęci” lecz „niezłomni”.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołącza się do obchodów uczczenia dnia pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Już 5 marca zapraszamy na dziewiątą edycję akcji „Namioty Wyklętych"!

Odwiedź obozowisko wojskowe i spotkaj kombatantów oraz innych świadków historii i wysłuchaj opowieści o ich doświadczeniach. Dowiedz się jak działało podziemie antykomunistyczne, a dzięki pracy rekonstruktorów, zobacz jak wyglądali żołnierze w pierwszych latach powojennych. W programie przewidziane są również konkursy i gry, a także atrakcje dla najmłodszych.

Sprawdź, czy „Namioty Wyklętych" odbędą się w Twoim mieście!

 

Celem wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, którzy prowadzili działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Historia Żołnierzy była ukrywana i pomijana w czasie komunizmu- czas przywrócić pamięć o naszych prawdziwych bohaterach.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Liczymy na Twoją obecność!
_______________________

Akcja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerem Głównym projektu Namioty Wyklętych 2023 został Instytut Pamięci Narodowej.

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”, “Kresy.pl”

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY❗️

 

Jako Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej opracowujemy raport badawczy na temat zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie.

 

Niniejszy kwestionariusz jest przeznaczony dla młodzieży (od 15 do 29 lat). Państwa anonimowe odpowiedzi zostaną wykorzystane w przygotowywanym raporcie badawczym.

 

Raport będzie zawierał dokładną analizę zebranych danych oraz próbę odpowiedzi na pytanie - w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie młodzieży w społeczeństwo obywatelskie?

Każdy wypełniony kwestionariusz ma duże znaczenie dla powodzenia badania, dlatego z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/NXKLMEeTJxTJxTBZ8

 

 

Projekt finansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSO

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne