Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

W dniach 25-26. lutego 2023 roku uczestniczyliśmy w kolejnym, bo już trzecim z kolei zjeździe nowej edycji Akademii Skolimowskiej poświęconej tematyce ekonomii i finansów osobistych. Zapraszamy do lektury relacji ze spotkań!

 

 1. We współpracy ze Szkołą Giełdową Fundacji GPW - mogliśmy uczestniczyć w dwóch warsztatach pogłębiających naszą wiedzę nt. rynków kapitałowych. Bardzo interesujący był pierwszy warsztat dotyczący wpływu otoczenia zewnętrznego na inwestycje z prof. Agnieszką Alińską (SGH). Zostały poruszone takie czynniki jak rola banków centralnych i rządów, czynniki geopolityczne (rosnąca rola Chin w ramach chociażby formatu BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka), czy wybory konsumentów. W ramach drugiej prelekcji z mogliśmy zgłębić proces podejmowania decyzji dotyczący wyboru spółki giełdowej. Zostaliśmy zaznajomieni zarówno z podstawową analizą taką jak SWOT, PESTEL, sprawozdanie finansowe i bilans, czy cyklu koniunkturalnego, a także poznaliśmy wskaźniki takie jak cena do zysku, czy cena do wartości księgowej. W przypadku nowopowstałych spółek - będziemy oczekiwać dynamicznego wzrostu cen akcji, w przypadku spółek dojrzałych - przyzwoitej dywidendy (wzrost cen akcji jest tutaj wolniejszy). 

Powyższe warsztaty stały się jeszcze bardziej owocne dzięki udostępnionym prezentacjom, dzięki czemu możemy w każdej chwili powtórzyć treści poruszane w ramach spotkań.


 

 

 1. Następnie odwiedziła nas p. Katarzyna Kuniewicz - Główny Analityk OtoDom. Nasza Prelegentka po ukończeniu KUL - skupiającego w ówczesnym czasie wielu znakomitych ekspertów i ekonomistów oraz będącego oazą wolnego słowa, nabywała swój warsztat u boku wybitnego urzędnika publicznego i ekonometryka -  ś.p. prof. Zyty Gilowskiej. Następnie prowadziła pionierskie metody analizy rynku nieruchomości - najpierw patrząc na zachowania deweloperów, później natomiast na konsumentów. W ramach spotkania omówione zostały najświeższe dane dotyczące trendów na ww. rynkach. 

Główne wnioski: 

 • w ostatnich latach znacznie wzrosła rola deweloperów na rynku nieruchomości (⅔ budowanych nieruchomości), wypierając budownictwo spółdzielcze, czynszowe, czy komunalne, udział osób fizycznych - ⅓ (głównie domy).  

 • nastąpiła znaczna dywersyfikacja geograficzna: udział 6 największych miast (w granicach admin., nie aglomeracje) w rozpoczętych budach znacznie spadł (do ⅓), z kolei w przypadku 66 największych miast - z 83% do 55%. Deweloperzy budują sporo w małych i średnich miastach (+- 50 tys. mieszkańców). 

 • ustawa deweloperska - ma chronić nabywców nieruchomości, poprzez obowiązek informowania ich o wszystkich istotnych aspektach kupowanej nieruchomości (w prospekcie mieszkaniowym, które jednak czytało mniej niż 2% nabywców)

 • nie mamy do czynienia z zapaścią na rynku nieruchomości: liczba rozpoczętych budów jedynie nieznacznie spadła do poziomu z 2018 roku (120 tys.), ceny mieszkań wprowadzanych do sprzedaży wyższe od tych oddanych do użytku, wzrost sprzedanych mieszkań - z 3 tys. (luty 2022 r.) do 5 tys. (luty 2023 r.): skutek zapowiedzianego programu rządowego 

 • ceny mieszkań będą rosły: dalszy napływ uchodźców z Ukrainy i imigrantów ekonomicznych, duże oszczędności Polaków (pięciokrotny wzrost: rok 2000 - 200 mld zł, rok 2022 - ponad 1 bln zł), presja pracowników na wzrost płac pod koniec br. w przypadku utrzymania inflacji na dotychczasowym/wyższym poziomie, 

 • spadek cen mieszkań nastąpi praktycznie tylko w przypadku dużego kryzysu wśród deweloperów - jednak skutek będzie negatywny dla całej gospodarki (budownictwo wytwarza 11% PKB Polski).

 • omówienie ankiet wśród zainteresowanych kupnem nieruchomości: oswoili podwyżki stóp procentowych i wojnę na Ukrainie, bardziej popularny stał się wynajem. 1. Kolejnym Prelegentem był dr Tomasz Filipiak - inwestor indywidualny z ponad 25-letnim stażem na rynku kapitałowym. Zostały omówione formacje pojawiające się na wykresach (głowy z ramionami, szyi, trójkąta, linie trendu). Przykładowo, czarne świece na wykresie oznaczają spadek cen aktywu, świece puste - wzrost. Nasz Prelegent poruszył także tematykę kontraktów na opcje. 

   

 

 1. Następne spotkanie poświęcone zostało tematyce pracy i staży w organizacjach międzynarodowych. Już drugi raz gościła na Akademii p. Katarzyna Kacperczyk - która przepracowała w MSZ ponad 20 lat, od najniższych szczebli po aplikacji konsularno-dyplomatycznej, kończąc na stanowisku wiceminister i doradcy premier Beaty Szydło. Obecnie jest dyrektorem Centrum Programów Międzynarodowych SGH. 

Spotkanie zainspirowało nas do kreatywnego i nieszablonowego podejścia do poszukiwania naszej drogi zawodowej. Zdecydowanie warto rozejrzeć się po ofertach staży OECD, Banku Światowego, czy Komisji Europejskiej. Instytucje te oferują bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przy dużej stabilności zatrudnienia i work-life balance. Co więcej, pracuje tam bardzo mało Polaków, i zazwyczaj na niskich stanowiskach, co stanowi przeszkodę w realizacji polskiego interesu narodowego. Jako uczestnicy możemy przypomnieć sobie treść wykładów dzięki udostępnionej prezentacji. 


 

 1. Ostatnim prelegentem, który odwiedził nas w sobotę był prof. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - przedsiębiorca, wykładowca, autor licznych monografii i podręczników poświęconych zarówno geografii społeczno-ekonomicznej, jak i roli przedsiębiorczości w edukacji (ekspert z zakresu przedmiotu ,,Podstawy przedsiębiorczości”, a obecnie przedmiotu ,,Biznes i zarządzanie”). Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze i trwało aż cztery godziny. Przedyskutowaliśmy dwa tematy:

 1. Transformacja przemysłu i zmiany jego struktury przestrzennej w Polsce w świetle wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. 

Główne wnioski:

 1. W kwestii badań nad strukturą przemysłu: istnieje brak danych i ekspertów (co stawia ograniczenia we współpracy międzynarodowej), trudności z klasyfikacją (nie sektory i branże, tylko sekcje i działy przemysłu), 

 2. Przemiany struktury przemysłu: powstanie oligopoli, np. w przemyśle lotniczym (duopol Airbus-Boeing), samochodowym, czy zaawansowanej technologii (półprzewodniki), globalizacja pogłębiła międzynarodową współpracę i rywalizację gospodarczą (między CZ, SK, a PL o zbudowanie fabryki KIA i Hyundai), powodując specjalizacje poszczególnych państw na różnych etapach łańcucha wartości, bezprecedensową swobodę przepływu kapitału (bezpośrednie inwestycje zagraniczne), przenoszenie przemysłu lekkiego do krajów o niższym koszcie siły roboczej (upadek przemysłu włókienniczego w Łodzi)

 3. Nie mamy do czynienia z dezindustrializacją, jak się powszechnie uważa - po uwzględnieniu wartości dodanej brutto, udział przemysłu od ok. 20 lat wzrasta 

 4. Niewykorzystane szanse III RP w kwestii przemysłu: a) dotowanie nieefektywnego górnictwa przy pozwoleniu na upadek innowacyjnego przemysłu elektronicznego, zatrudniającego wysokiej klasy inżynierów (Unitra, Tonsil: produkcja półprzewodników); b) tworzenie specjalnych stref ekonomicznych pod konkretne przedsiębiorstwa, służące jedynie jako przestrzeń biurowa i produkcyjna do wynajęcia; c) brak spójnej polityki innowacyjności (brak wsparcia młodych naukowców przy komercjalizacji osiągnięć naukowych), d) źle wykorzystane fundusze unijne (Polityka Spójności, która jedynie pogłębiła dysproporcje między tzw. Polską A i Ścianą Wschodnią), e) poszliśmy w ilość, a nie jakość - np. dbałość o współczynniki skolaryzacji, a nie o rzeczywiste umiejętności wynoszone przez absolwentów

 5. Należy patrzeć sceptycznie na unijną politykę klimatyczną - np. w zakresie samochodów elektrycznych konieczne jest zbadanie całego cyklu życia produktu pod kątem śladu węglowego i nie tylko - od wydobycia metali ziem rzadkich, aż po utylizację akumulatorów.

 6. Zachowajmy dystans wobec czwartej rewolucji przemysłowej - niepokojąca myśl Klausa Schwaba (rewolucja przemysłowa ma służyć wręcz transformacji ludzkości), sztuczna inteligencja: w samym procesie produkcji nie jest ona aż tak kluczowa (należy po prostu jak najoptymalniej produkować wystandaryzowany i zaawansowany technicznie produkt), w dodatku nie rozumie ona kontekstów kulturowych i wciąż jest daleka od inteligencji (niefortunne przykłady użycia ChatGPT), Internet of Things - nie ,,internet rzeczy”, tylko wzajemna komunikacja maszyn i urządzeń 

 7. Aby rozwijać innowacyjność polskiego przemysłu, podstawą jest właściwa polityka państwa wobec przedsiębiorców - m.in. przewidywalne i proste prawo podatkowe, czy ograniczanie inflacji, a także strategia przemysłowa kraju 

 8. Polska jest europejskim liderem we wzroście produkcji przemysłowej (wzrost o 54% w latach 2015-2022) - pomogła nam w tym słabość polskiego złotego w relacji do głównych walut, co spowodowało wzrost konkurencyjności eksportu, natomiast spadek produkcji w przemyśle zanotowały Niemcy (o 10% w ww. okresie) - co wbrew powszechnej opinii stanowi dobrą wiadomość dla naszego eksportu   

 1. Przedsiębiorczość w edukacji - nieco krótsza część spotkania, podczas której na początku omówiliśmy, czym jest przedsiębiorczość i jakie ma znaczenie dla społeczeństwa, a także omówiliśmy różne podstawy programowe poświęcone nauczaniu ekonomii i postaw przedsiębiorczych w szkołach (począwszy od roku 2002, kiedy to przedmiot podstawy przedsiębiorczości zagościł w polskich szkołach). Przedmiot ma ogromny potencjał, który warto rozszerzać w szkołach podstawowych, czy technikach. Na przestrzeni lat nastąpiły pozytywne zmiany w nauczaniu przedmiotu: większy nacisk kładzie się na praktyczne umiejętności związane z biznesem (np. trening przedsiębiorczości). Pomimo bardzo szybkiego wprowadzenia (jesień 2023), nowy przedmiot biznes i zarządzanie stwarza nowe możliwości dla uczniów. Po pierwsze, przedmiot będzie można rozszerzyć w ramach profilu (np. biznesowo-geograficzny/biznesowo-matematyczny/biznesowo-prawniczy), a co za tym idzie, także zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej - krótkie pytania plus analiza przypadku i w części ustnej). BiZ ma potencjał także jako przedmiot w technikach (poświęcony prowadzeniu przedsiębiorstwa z konkretnej branży).6. Spotkanie w niedzielę z dr. Maciejem Gurtowskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczyło tematyki kryptowalut. Zostały one omówione w szerszym kontekście, zarówno geopolitycznym (bezpieczeństwo narodowe), jak i również indywidualnym (rola kryptowalut w inwestycjach). Spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto zajmować się inwestycjami. Poza szansą na powiększenie kapitału, wiążą się one bowiem z wieloma zagrożeniami - nie każdy jest w stanie udźwignąć psychologiczne skutki strat na giełdzie, czy też zaniedbanie życia rodzinnego i społecznego na skutek codziennego śledzenia notowań i komunikatów. 


 

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, NIW-CRSO

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne