W dniach 3-5 marca 2022 roku delegacja Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej brała udział w projekcie „YOUTH FOR DEMOCRACY INVOLVMENT” organizowanym przez World Youth Alliance Poland w Lizbonie. Reprezentanci Stowarzyszenia brali udział w dyskusjach na temat obrony konserwatywnych wartości w Europie. Uczestniczyli również w spotkaniach z przedstawicielami portugalskiego parlamentu i władz samorządowych.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne