Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,/ Zapomnij o mnie – słynne słowa Jana z III części Dziadów Adama Mickiewicza stanowią dopełnienie ważnej uroczystości, która odbyła się w Łodzi.

W niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godzinie 12:30 w łódzkiej archikatedrze odbyła się Msza św. w intencji polskich kapłanów – ofiar komunistycznego reżimu. Liturgii przewodniczył ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz katedry. Szczególna uwaga została poświęcona 18 księżom, zamordowanym na przestrzeni lat 1944-1989. Jak dotąd, ich biografie zaliczają się do najlepiej poznanych. Jednakże modlitewną pamięcią oraz refleksją zostali objęci wszyscy polscy duchowni służący – jak to określił ks. Kulesza – Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Według ustaleń Grzegorza Kucharczyka, jedynie w latach 1945-1956 w komunistycznych więzieniach przebywało ponad 1000 duchownych, tj. około 10 % ogółu polskich kapłanów.

Niedzielna uroczystość została zorganizowana z inicjatywy poseł na Sejm RP, Alicji Kaczorowskiej. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji patriotycznych, w tym delegacja Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. W trakcie homilii ks. Kulesza odniósł się do Liturgii Słowa, która traktowała o szczególnej roli człowieka jako bożego posłańca, proroka głoszącego prawdę wiary. Stanowiło to nawiązanie do biografii 18 kapłanów, prześladowanych i zamordowanych za swoje zaangażowanie w działalność antykomunistyczną. Jak stwierdził ks. Kulesza, byli oni męczennikami, a na krwi męczenników powstało dziedzictwo Polski, o które jesteśmy zobowiązani dbać. Dodał, że powinniśmy również modlić się i starać o to, aby Polska zawsze była krajem wolnym, sprawiedliwie rządzonym oraz by nigdy nie powstała konieczność przelewania krwi kolejnych męczenników.

Po Eucharystii wierni zebrali się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie został złożony wieniec upamiętniający bohaterskich kapłanów. Po krótkiej modlitwie zebrani spontanicznie zaintonowali pieśń Boże, coś Polskę.

Łódzka uroczystość poświęcona Księżom Niepokonanym stanowi istotny element pielęgnowania pamięci o bohaterach stawiających opór komunistycznej władzy w Polsce.

Poniżej lista wspomnianych 18 kapłanów, których działalność należy, jak dotąd, do najlepiej zbadanych:

Ks. Michał Pilipiec (1912-1944).

Ks. kpt. Stanisław Domański (1914-1946).

Ks. Michał Rapacz (1904-1946).

Ks. Stanisław Ziółkowski (1904-1946).

Ks. Lucjan Niedzielak (1904-1947).

Ks. Rudolf Marszałek (1911-1948).

Ks. Jan Szczepański (1890-1948).

Ks. Roch Łaski (1902-1949).

O. Władysław Gurgacz (1914-1949).

Ks. Boguchwał Tuora (1902-1950).

Ks. Zygmunt Kaczyński (1894-1953).

Ks. Roman Kotlarz (1928-1976).

Ks. Leon Błaszczak (1930-1982).

O. Honoriusz Kowałczyk (1935-1983).

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984).

Ks. prał. Stefan Niedzielak (1914-1989).

Ks. Stanisław Suchowolec (1958-1989).

Ks. Sylwester Zych (1950-1989).

 

Damian Bębnowski

Fot.: Łukasz Głowacki, www.archidiecezja.lodz.pl

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne